10 år av kodningsglädje vill vi fira genom att anordna en workshop ledd av Denise Ernst för alla oss MI-bitna.

Efter workshopen väntar en jubileumsmiddag ”MIC Lab 10 år”, där vi hoppas att alla vill vara med och fira.

Program Ersta konferens den 15/6 kl. 9 – 17

Denise Ernst:

  • introducerar MITI 4
  • handledning baserat på MITI 4
  • kodningens roll i MI-utövning och utbildning

Pris:  Tom 15/3: 1595 kr exkl. moms (1994 kr inkl. moms)
          From 16/3: 2095 kr exkl. moms (2619 kr inkl. moms)

Anmälan: Ersta konferens

Begränsat antal platser, först till kvarn...

Middag, MIC Lab jubilerar - 10 år sedan starten kl 18.30

Välkomna att vara med och fira MIC Lab-jubiléet med en middag på kvällen. Mat, musik och jubel!

Pris: 750 kr exkl. moms (938 kr inkl. moms). Dryck ej inkluderat

Anmälan: middag

För mer information, besök: MIC Lab