Vill du vara med på ett lunchseminarium är det bara att dyka upp. Lunchseminarier håller på kl. 12.05-12.55. Du kan äta din medhavda lunch. Anmäl dig gärna i förväg 

pernilla.juth@ki.se