08.30 - 08.40 Presentation av dagen: Elisabet Lannfelt,
Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS)
08.40 - 09.30 Introduktion till ätstörningar:
Emma Forsén & Elin Monell (KÄTS)
09.30 - 09.50 Behandling på Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ):
Kajsa Rodén
09.50 - 10.10 Fikapaus
10.10 - 10.30 Behandling på Mandometerkliniken AB: Melina Bouchet
och Mikaela Lithman
10.30 - 10.50 Behandling på Capio Ätstörningscenter: Evelina Linder
10.50 - 11.00 Bensträckare
11.00 - 11.20 Patient- och anhörigstöd från brukarorganisationen
Frisk & Fri: Stefanie Nold
11.20 - 12.00 Diskussion och frågor
med samtliga deltagare
OBS! Begränsad platsantal!
Anmälan och frågor till: 

anna.collsioo@sll.se