Innehåll:
13:00- 14.00 Introduktion till ätstörningar: David Clinton & Johanna Levallius,
Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS)
14:00-14:20 Behandling på Capio Anorexienhet: Evelina Linder
14:20-14:40 Behandling på Mandometerkliniken AB: Melina Bouchet
och Mikaela Lithman
14:40 -15:00 Fikapaus
15:00-15:20 Behandling på Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) Raili Ala
15:20-15:40 Patient- och anhörigstöd från brukarorganisationen
Frisk & Fri: Helena Forsman
15:40-16:15 Diskussion och frågor

OBS! Begränsad platsantal!
Anmälan och frågor till: anna.collsioo@sll.se