Kvällsseminarier håller på kl. 17-18. Kvällsseminarier har ofta formen av en journal club, vilket innebär att du får tillfälle att diskutera en utvald artikel som inledningsvis presenteras. Anmäl dig gärna i förväg . Artikeln kan efterfrågas ca 4 veckor före seminariet.

pernilla.juth@ki.se