Välkommen på Kunskapsseminarium hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). 

Anmälan

Anmälan görs till Sebastian Hökby, NASP
Max antal platser: 30

Information

KI.se