Välkommen på Kunskapsseminarium hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

Den 27 oktober får vi besök av Anders Östlund (Kriminolog, Polisen) som håller presentationen ”På vilket sätt kan kriminologin bidra med kunskap till suicidforskningen?”

Anmälan görs till Sebastian Hökby, epost: sebastian.hokby@ki.se
Max antal platser: 30

Välkomna!