Docent Tatja Hirvikoski: Föreläsning, Premature mortality in ASD, docentinstallation med mingel efteråt.

KIND-seminarierna hålls en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Ingen anmälan krävs.

Välkommen!