Docent Johan Lundberg, Molecular Imaging in Autism Spectrum Disorder.

KIND-seminarierna hålls en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Ingen anmälan krävs.

Välkommen!