Journal Clubs October har senarelagts till den 29 januari. 

Välkommen då!