John Piacentini, professor vid Child OCD, Anxiety and Tic Disorders Program på University of California Los Angeles, besöker Stockholm den 23 mars för att hålla ett öppet seminarium om hur vi kan använda den senaste forskningen för att optimera effekterna av KBT vid behandling av OCD hos barn. Prof. Piacentini kommer att diskutera KBT-principer som bygger på Inhibitory Learning Theory, en teori som på senare tid fått mycket uppmärksamhet, då den ställer den traditionella habitueringsmodellen vid exponeringsbehandling i ett nytt ljus.
Seminarium med prof. Piacentini:
Tid torsdag den 23 mars kl 15.00-16.30
Plats Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Lokal: Leo, Gävlegatan 22, ingång B, plan 8.
Anmälan via Lärtorget https://lartorget.sll.se. Anmälan ska ske i samråd med enhetschefen.
Den 24 mars kl 9:00 kommer Prof. Piacentini även att vara opponent när psykolog Fabian Lenhard, BUP CPF, försvarar sin avhandling med titeln ”Internet-delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder” (rum Rockefeller, Karolinska Institutet Solna). Ingen föranmälan krävs.