Listen

ISP-seminarium för Emelie Allenius

  • 22 juni 2021
  • 12:00 - 13:00
  • zoom

Projekttitel: Patient-controlled admissions for individuals with severe mental health conditions

Emelie Allenius, leg. sjuksköterska med specialistexamen i psykiatrisk vård, jobbar på avdelning 51, Norra Stockholms psykiatri, samt som metodstödjare för Självvald inläggning på Utveckling och Implementering vid Centrum för psykiatriforskning. Emelie Allenius doktorandprojekt handlar om självvald inläggning för personer med svåra psykiatriska tillstånd. Handledare är Leg. psykolog och med.dr Sigrid Salomonsson.

Projekttitel:
Patient-controlled admissions for individuals with severe mental health conditions

För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. På seminariet presenterar doktoranden sitt projekt.

Seminariet är öppet för alla som vill delta. Mejla Karolina Sörman för zoom-länk