Wendy Silverman kommer att prata om hur föräldrar bäst involveras i psykologiskt behandling av barn med ångest. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs!

(Källa: KI.se)