Du har möjlighet att träffa och prata med representanter från kvalitetsregistren BipoläR, BUSA, ECT, PsykosR, Riksät och SBR som kommer att finnas på plats.

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till medarbetare och chefer inom psykiatrisk verksamhet i Stockholm. Både du som registrerar och använder kvalitetsregister redan i dag och du som önskar börja är välkommen

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt för dig som arbetar i Stockholm och har avtal med Stockholms läns landsting.

Anmälan

Senast den 19 augusti

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Anmälda och ej avbokade debiteras med 500 kronor.

För mer information och anmälan: QRC Stockholm

Information

PDF