Logic Model är ett planeringsverktyg för att arbeta med lokal ANDT-prevention och på ett strategiskt och systematiskt sätt föra samman forskning och praktik. Modellen är utvecklad av den amerikanske alkoholforskaren Harold Holder som besöker Sverige i maj månad.

STAD har beviljats medel från Folkhälsomyndigheten för att testa att implementera Logic Model och studera genomförande och effekter av detta arbetssätt. Till detta arbete söker vi intresserade kommuner för samverkan. Projektet kommer fokusera på ”unga vuxna och alkoholrelaterade skador”.

Välkommen till en presentation av STADs nya projekt och en introduktion av hur man arbetar med Logic Model. Harold Holder föreläser på engelska.

Tid & plats

Datum: Tisdag den 24 maj
Tid: Kl 13.00 - 16.00(hitta till Bryggarsalen, klicka här)

Anmälan

Maila din anmälan till nicklas.kartengren@sll.se senast den 20 maj. Uppge namn, arbetsplats och ev önskemål om specialkost.

Föreläsningen är gratis men antalet platser är begränsat. Vi bjuder på fika.

Läs mer på www.stad.org