Huvudhandledare

Med dr. Erik Hedman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Lars-Göran Öst, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Med dr. Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidskommitté

Med dr. Tobias Lundgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Professor Gunnar Nilsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
Docent Markus Fröjmark, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet