Huvudhandledare 

Brjánn Ljótsson (docent), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Clara Gumpert (docent), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Erik Hedman (docent), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Jussi Jokinen (professor), Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidskommitté

Professor Bo Melin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Professor Per Lindberg, Institutionen för psykolog, Uppsala Universitet
Docent Mia Ramklint, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset