Huvudhandledare

Brjánn Ljótsson, docent, Karolinska institutet, CPF

Bihandledare

Clara Hellner Gumpert, docent, Karolinska institutet, CPF
Erik Hedman, docent, Karolinska institutet
Jussi Jokinen, professor, Karolinska institutet och Umeå Universitet, CPF