Huvudhandledare

Docent Erik Hedman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Docent Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Halvtidskommitté:
Professor Åsa Nilsonne, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Professor Ingibjörg Jonsdottir, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Professor Per Lindberg, Institutionen for psykologi, Uppsala universitet