Huvudhandledare: Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Mer information: KI.se