Huvudhandledare: Viktor Kaldo

Bihandledare: Susanna Jernelöv, Nils Lindefors och Kerstin Blom

Halvtidskommitté: Hugo Hesser, Matteo Bottai och Sabine Koch