På bara fyra minuter kommer forskare att berätta om sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Publiken, tillsammans med en expertjury röstar sedan fram en segrare som går vidare till riksfinalen den 26 november.

Information