Anmälan görs via anmälningslänk. Sista anmälningsdag är den 21 mars 2017. Information om
schema och kursmaterial mailas till dem som har antagits till utbildningen. OBS! Det går EJ att
anmäla sig via mail. För ytterligare frågor, kontakta Anders Nilsson, anders.nilsson.2@ki.se eller
Xiangwei Zhu, xiangwei.zhu@ki.se