Innehåll
- Vad som orsakar och kännetecknar genetiska syndrom
- Olika genetiska syndrom (t.ex. Fragilt X, Smith Magents, del22q11) där neuropsykiatriska
symptom vanligtvis kan finnas med.
Föreläsare
MaiBritt Giacobini, specialist inom Barn och Ungdomspsykiatri och Klinisk Genetik verksam
som överläkare och enhetschef på PRIMA Järva. MaiBritts aktuella forskning är inom autism
och genetik samt tarmflorans påverkan på ADHD symptom .

Anmälan krävs

Läs mer under  "Kurser att ansöka till just nu"