Bland föreläsarna finner man bland annat Ullakarin Nyberg vid CPF