Syftet med Viktorias avhandling har varit att undersöka potentiella biomarkörer för schizofreni och bipolär sjukdom genom att analysera ryggmärgsvätska som omger hjärnan och ryggmärgen. 

Information

KI.se