Huvudhandledare: Sven Bölte, Karolinska Institutet