Huvudhandledare: Docent Lene Lindberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Bihandledare:

Docent Pia Enebrink, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Docent Anna Månsdotter, Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Fakultetsopponent: Professor Judy Hutchings, Bangor University, School of Psychology

Betygsnämnd:

Docent Laura Ferrer-Wreder, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Professor Lars-Åke Levin, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Professor Per Tillgren, Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd