Huvudhandledare

PhD Lena Backlund, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, CPF

Bihandledare:
Docent Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi
Professor Martin Schalling ,Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi
Fakultetsopponent: Professor Ketil Ødegaard, Universitetet i Bergen, Norge, Department of Clinical Medicine

Betygsnämnd:
Professor Christina Dalman, Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap
Professor Catharina Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi
Professor Lisa Ekselius, Uppsala Universitet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap