Huvudhandledare: Professor Marianne Kristiansson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk neurovetenskap, CPF