Handledare: Bo Runeson vid Centrum för psykiatriforskning