Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen, omfattande två dagar, innebär att Du kommer få en teoretisk bakgrund till programmet samt praktiska övningar genom grupparbete, rollspel mm. Målet med utbildningen är att Du som behandlare skall lära Dig:

  • Hur Du ökar den närståendes motivation till förändring
  • Den funktionella analysen av problembeteendet (användning av alkohol, droger eller spel)
  • Färdighetsträning i kommunikationsfärdigheter för den närstående
  • Användning av positiv förstärkning
  • Användning av negativa konsekvenser för problembeteendet
  • Försiktighetsåtgärder i samband med risk för våld
  • Vikten av att den närstående fokuserar på den egna livskvaliteten
  • Hur en närstående bjuder in till ett samtal kring att söka behandling

Dag tre utgör en fördjupning av ovanstående och fortsatt övning av tillämpning av ovanstående innehåll.

Kursledare är professor Robert Meyers (University of New Mexico), som utvecklat metoden tillsammans med psykolog Brenda Wolfe och professor Jane Ellen Smith (State University of New York). Professor Meyers är sedan många år utbildare, handledare och metodutvecklare för CRAFT. Meyers förestår ett forsknings-lab för kodning av CRAFT-samtal, certifiering, utbildning och handledning.

Målgrupp

Du som önskar delta kan arbeta som psykolog, socionom, kurator, beteendevetare, psykoterapeut, behandlingsassistent, sjuksköterska, läkare eller liknande eller studera till något av dessa yrken. Du behöver inte ha expertis inom området beroendetillstånd/missbruk för att delta.

Utbildningens genomförande

Tid: kl. 9.00-16.00 den 13-14 april, samt 15 april, 2015.

Plats: Norra stationsgatan 69, pl 6, dag 1 och 3, Gävlegatan 22b, pl 8, dag 2.

Kostnad: 3 500 SEK per person för dag 1 och 2; 4 150 SEK per person för samtliga tre dagar.

Anmälan

Anmälan görs till Susanna.Kron@sll.se. Ange CRAFT i ämnesraden, ange ditt namn, kostnadsställe och godkännande chef i ditt mail om du är anställd inom SLSO. Övriga anger fullständiga faktureringsuppgifter. Ange också om din anmälan även omfattar dag 3.

Sista anmälningsdag är den 20/2-2015. Anmälan är bindande. Max 35 deltagare ryms i salen.

Kursbok: Smith, J.E. & Meyers, R.J. (2007). Motivating substance abusers to enter treatment: working with family members. Guilford Press. Deltagarna förväntas införskaffa