Ämne: "Psychosis, spice and all things nice"

 Föreläsare: Sir Robin Murray, professor, Institute of Psychiatry, Kings College London

”Robin Murray är en världsauktoritet inom psykosfältet och var tillsammans med sina kollegor den förste att karakterisera schizofreni som en utvecklingssjukdom (The neurodevelopmental model of schizophrenia) och på senare tid har forskat mycket on relationen mellan cannabismissbruk och psykos sjukdomar. Denna föreläsning vill ni inte missa.”

Tid: tisdag 4 oktober kl. 13-16

Via länken nedan. Ange e-postadress. Deltagare som inte tillhör Psykiatri Sydväst ska ange fakturaadress. Krav för deltagande är huvudmannens godkännande. Max 30 deltagare. Kursintyg utfärdas.

Antagningsbesked: Lämnas via e-post.

Avgift: 1500 + moms. För läkare inom Psykiatri Sydväst avgiftsfritt.

OBS! Anmälan är bindande. Kursavgift tas ut även om man inte närvarar.

http://psykiatrisydvast.se/jobb-och-praktik/utbildning/specialistlakare/cpd-anmalan-4-oktober