Tid: 9-10 mars och 26 april 2017 (tre dagar)

Lokal
Torsdag 9/3, Utö M56
Fredag 10/3, Utö M56
Onsdag 26/4, Utö M56
Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge

Platser: 20 deltagare         

Kostnad: 6 000 kr + moms, kostnadsfritt för deltagare från Psykiatri Sydväst

Ingår: Kaffe för- och eftermiddag, men ej lunch. Kurspärm, USB-minne med material, boken ”Akutkompendium-akut psykiatri och initial bedömning vid Psykiatri Sydväst.

Program: Akut psykiatri, LPT för bakjourer, suicid på vårdavdelning, samverkan med vårdgrannar, knepiga bakjourssituationer, ”det räddaste jag är för”, rättspsykiatri för bakjour, bakjour inom beroendevård.

Form: Föreläsningar, gruppdiskussioner, falldiskussioner, möjlighet att ta upp egna fall.

Föreläsare: Claes Hollstedt, Björn Owe-Larsson, Margareta Blomdahl, Thomas Eklundh, Ola Broström, Anna-Karin Svensson, Lars Blomström

Målgrupp: Specialistläkare, ST-läkare i slutfas.

Sista anmälningsdatum: 28 februari 2017.

Anmälan via länk:
http://psykiatrisydvast.se/jobb-och-praktik/utbildning/specialistlakare/Bakjoursskolan/