Transkulturell psykiatri – vad är det i mångkulturens Sverige?

Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra svåra livsomständigheter. Vilken betydelse har kulturella faktorer för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd?

08.30 - 09.30. Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1. Lilla salen.

Läs mer: Transkulturell psykiatri – vad är det i mångkulturens Sverige?

Vem blir glad av kvalitetsregister?

Psykossjukdomar och framför allt schizofreni orsakar ofta stort lidande för både patienter och närstående. Syftet med det nationella registret PsykosR är att kunna utvärdera och förbättra vården. Men hur många register orkar vi och vill vi ha?

10.00 - 10.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Vem blir glad av kvalitetsregister?

Vilket ansvar har styrelsen för företagets och medarbetarnas hälsa?

Personalens hälsa är en lönsamhetsfråga både för företaget och den enskilda medarbetaren. När sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan exploderar borde detta vara en viktig strategisk fråga ända uppe på styrelsenivå. Men hur ser det ut i praktiken? Finns medarbetarnas hälsa uppe på styrelsens agenda?

10.30 - 11.30. Södra Kyrkogatan 8.

Läs mer: Vilket ansvar har styrelsen för företagets och medarbetarnas hälsa?

Skolan och den ökade psykiska ohälsan

Alla barn har rätt och skyldighet att gå i skolan, men är skolan utformad för att passa alla barn? Vad händer med de barn som inte klarar skolans kunskapskrav? Barn och ungdomar är olika, men alla borde få chans att utvecklas och må bra i skolan.

10.30 - 11.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Skolan och den ökade psykiska ohälsan

Pillerburen välfärd – hur flickor och kvinnor kompenseras för samhällets brister

Utskrivningen av läkemedel som svar på sociala svårigheter börjar tidigt, samtidigt som det finns allt mindre tid för samtal och patientmöten. Kvinnor självmedicinerar även med alkohol och andra droger när samhällets stöd brister.

11.00 - 12.00. Kilgränd 1. Soberian.

Läs mer: Pillerburen välfärd – hur flickor och kvinnor kompenseras för samhällets brister

Självskadeproblem – det finns hjälp att få

Drabbade av självskadebeteende som inte kan hanteras i den vanliga vården ska inte behöva låsas in på rättspsykiatriska kliniker. Vad gör vi idag? Vad kan vi göra i framtiden? När kan vi ha en bättre lösning på plats?

11.30 - 12.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Självskadeproblem – det finns hjälp att få

Hjärnkoll på jobbet – om psykisk ohälsa i arbetslivet

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Hur kan man på arbetsplatsen som chef, medarbetare och fackförbund stärka den psykiska hälsan på arbetsplatsen och stödja den som ska tillbaka till arbetet?

12.30 - 13.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Hjärnkoll på jobbet – om psykisk ohälsa i arbetslivet

Hur kan vi förbättra den psykiska hälsan?

Hbtq-personer är en av de grupper i samhället som har ökad sannolikhet för att ha erfarenheter av psykisk ohälsa. Hur kan samhällets arbete för en bättre psykisk hälsa för alla förbättras?

13.00 - 14.00. Södertorg 17, Lila Shala.

Läs mer: Hur kan vi förbättra den psykiska hälsan?

Ungas utanförskap – tidiga billiga insatser, delaktighet och samverkan

Många unga går runt med en känsla av att vara fel och att inte passa in. Polstjärna finansierar förebyggande aktiviteter för unga i riskzonen för utanförskap via crowdfunding. Samtal om psykisk ohälsa och kollo för unga med långvarig skolfrånvaro - utanförskap, orsaker, pris och lösningar.

13.00 - 14.30. Sigrid, fartyg.

Läs mer: Ungas utanförskap – tidiga billiga insatser, delaktighet och samverkan

Svensk äldrepsykiatri måste utvecklas, inte avvecklas

Nästan en halv miljon äldre antas ha en behandlingskrävande psykisk sjukdom. Men hur ser det ut med kompetens, resurser och organisation? Får psykiskt sjuka äldre samma tillgång till specialiserad psykiatrisk vård som yngre?

13.30 - 14.30. Kronstallgränd 4.

Läs mer: Svensk äldrepsykiatri måste utvecklas, inte avvecklas

Hur bryter vi tabut kring psykisk ohälsa?

Det finns i dag en diskriminering av individer med psykisk ohälsa som tar sig många uttryck. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till arbetslöshet och sämre tillgång till kroppssjukvård. Vi behöver bryta tabut kring psykisk ohälsa – men hur?

13.30 - 14.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Hur bryter vi tabut kring psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa och självmord ökar i Sverige – vad kan vi göra?

Självmord är ett stort folkhälsoproblem. De insatser som krävs för att förhindra självmord måste komma från alla delar av samhället – inte bara psykiatrin. Den psykiska ohälsan samt antalet självmordsförsök ökar bland unga och antalet självmord minskar inte längre. Vem gör vad för att vända trenden?

14.30 - 15.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Psykisk ohälsa och självmord ökar i Sverige – vad kan vi göra?

Vuxen, klok och frisk – ett jobb för skolan?

Allt fler arbeten automatiseras och kraven på kreativitet, slutledningsförmåga och social kompetens blir allt större i arbetslivet. Hur ska framtidens vuxna kunna vara både kloka och friska? Är dagens skola det bästa stället att växa som människa?

15.30 - 16.30. H10, Hästgatan 10A.

Läs mer: Vuxen, klok och frisk – ett jobb för skolan?