Kroppen – ett formbart projekt perfekt?

Vi är besatta av att få den perfekta kroppen. Vilket inflytande har media, kulturen, familj och vänner på hur kroppsuppfattningen skapas från barndom till vuxen ålder? Varför är kroppsmissnöje kopplat till västerländsk livsstil? Och hur kan vi sluta att brottas med kroppsprojektet?

08.30 - 09.30. Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1. Lilla salen, 1 trappa upp.

Läs mer: Kroppen – ett formbart projekt perfekt?

Cannabis och psykiatriska långtidseffekter

Hur är kopplingen mellan cannabis och olika psykiska sjukdomstillstånd? Svenska forskare var först i världen att genom en stor studie på värnpliktiga unga män visa att cannabisrökning i unga år ökade risken för att utveckla schizofreni. Den studien har följts upp när männen idag är ca 60 år.

11.00 - 11.30. Cramérgatan, H327. RNS/ECAD-tältet.

Läs mer: Cannabis och psykiatriska långtidseffekter

”Man blir instängd i sin kropp av att röka cannabis”

Cannabisdebatten går på högvarv i världen. Forskarna tar fram ny kunskap om skadeverkningar samtidigt som lättnader i lagstiftningen är på gång på vissa håll. Hur upplever man detta som före detta missbrukare som lyckats göra sig får från drogerna?

13.00 - 13.30. Cramérgatan, H327. RNS/ECAD-tältet.

Läs mer: ”Man blir instängd i sin kropp av att röka cannabis”

Eldsjälar - om kampen mot psykisk ohälsa bland unga

De led av psykisk ohälsa i unga år och när de märkte hur problemet bland unga ökade startade de en hjälp för tjejer när vården och vuxenvärlden inte räcker till. Genom sitt metodiska arbete har de räddat många flickor och även tagit sig an killar med problem.

13.00 - 13.45. Cramérgatan, H322. Aftonbladets tält.

Läs mer: Eldsjälar - om kampen mot psykisk ohälsa bland unga

På vilket sätt kan ett ökat brukarinflytande förbättra psykiatrin?

Allt fler inser att när patienter, brukare och anhöriga ges ett större inflytande inom psykiatrisk vård- och stödverksamhet, så utvecklar det verksamheten. Vården blir effektivare och mer demokratisk, så varför sker detta ännu i begränsad omfattning?

15.00 - 16.00. Skeppsbron, H115.

Läs mer: På vilket sätt kan ett ökat brukarinflytande förbättra psykiatrin?