Från pinnar till kvalitet – är förändrad styrning lösning för psykiatrin

Trots nationella satsningar på psykiatrin de senaste åren ökar problemen och stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa. Hur råder vi bot på den växande psykiska ohälsan och bristerna i tillgänglighet och bemötande för psykiatrins patienter? Vad krävs för att vända trenden?

13.10 - 14.00. Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8. Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs mer: Från pinnar till kvalitet – är förändrad styrning lösning för psykiatrin

Dubbelarbete och välfärdstjänster - roten till kvinnors psykiska ohälsa?

Vad är orsakerna till kvinnors höga psykiska ohälsa och vilka hållbara lösningar finns?

13.00 - 14.00. Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1. Stora salen.

Läs mer: Dubbelarbete och välfärdstjänster - roten till kvinnors psykiska ohälsa?

Vad behövs för personer med svår psykisk ohälsa?

I år är det 20 år sedan psykiatrireformen genomfördes. Hur gick det? Vad bör göras för att personer med psykisk ohälsa inte ska hamna mellan stolarna?

15.00 - 15.20. Skeppsbron, H115. Handikappförbundens tält, HSO.

Läs mer: Vad behövs för personer med svår psykisk ohälsa?

Bryt tystnadskulturen – hur hanterar unga ångest, oro och psykisk ohälsa?

Många unga upplever att de får hantera ångest och oro på egen hand. Var det "bättre förr"? Vad är tystnadens kultur som gör att tjejer och killar får för lite stöd av offentlighet och civilsamhälle? Vilken stress skapar tankar på framtiden? Vems ansvar är ungas psykiska ohälsa - vad kan vi göra?

15.00 - 16.30. Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19. Sävesalen, Gotlands museum.

Läs mer: Bryt tystnadskulturen – hur hanterar unga ångest, oro och psykisk ohälsa?

Mat och träning – bra för den psykiska hälsan

Vilken mat och träning är bra att för att må bättre psykiskt? Vad kan psykiatrin göra för att minska viktökningen, som många får av psykofarmaka?

16.00 - 16.20. Skeppsbron, H115. Handikappförbundens tält, HSO.

Läs mer: Mat och träning – bra för den psykiska hälsan