Psykiatri; framgångs- eller krisbransch?

Den psykiska ohälsan ökar snabbare än annan ohälsa. Kostnaden för vård och stöd skjuter i höjden. Bristen på viktiga nyckelgrupper som psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor och skötare är stor. Är psykiatrin en bransch i kris eller tvärtom betydligt bättre än de bilder som lyfts i media?

08.30 - 09.45. Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. E30.

Läs mer: Psykiatri; framgångs- eller krisbransch?

Lyssna på oss – unga om vård och stödinsatser

Många olika undersökningar visar att det finns stora brister i barn och ungas inflytande och delaktighet både i skolan och i de vårdkontakter man har. Barn och unga med psykiatriska diagnoser har en mindre aktiv fritid med få vänner. Men så behöver det inte vara – med rätt insatser kan detta vändas.

10.30 - 11.30. Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. E30.

Läs mer: Lyssna på oss – unga om vård och stödinsatser

Diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god   man

Det finns många aktörer som ska hjälpa en person med psykisk ohälsa. I de fall där de får hjälp av en god man kan rollfördelningen ofta bli otydlig. I dessa fall kan det vara svårt att se om personen utsatts för diskrimineringen och vem det i så fall är som ska agera.

13.00 - 14.00.  Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. E30.

Läs mer: Diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god   man

Ungas psykiska ohälsa – politik av unga för unga?

Ungas psykiska hälsa blir allt sämre. Vissa grupper är särskilt utsatta och alkohol och andra droger används i försök att fly från problemen. Hur kan en politik för psykisk hälsa som unga själva är med och formar se ut? Här redogör inbjudna ungdomsorganisationer för de problem och lösningar de ser.

14.00 - 14.45. Kilgränd 1. Soberian.

Läs mer: Ungas psykiska ohälsa – politik av unga för unga?