Stöd till anhörig vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – en självklarhet?

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning lyfts fram i allt högre utsträckning, men gäller det alla funktionsnedsättningar? Vilka behov finns när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och vad innebär det om stödet inte ges?

09.00 - 10.00. Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3. Sal E30.

Läs mer: Stöd till anhörig vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – en självklarhet?