Psykiatristöds vårdprogram för depression, schizofreni och suicidnära patienter är först ut med ett webbaserat stöd för psykiatrisk omvårdnad. Även de flesta andra
diagnosområdena på webbplatsen kommer under 2016 att få en omvårdnadsdel.

Anmälan

Anmäl dig i kurskatalogen janusinfo.se/fortbildning till workshopen.
Anmälningsslut är den 12 februari 2016. Deltagandet är gratis.