Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad för personal i heldygnsvården

Med syfte att höja kvaliteten i den psykiatriska heldygnsvården i region Stockholm, genom ökad kunskap i grundläggande psykiatri och förbättrade färdigheter i omvårdnad hos personal, erbjuder CPF – utveckling och implementering kurser årligen. Kurserna är just nu under revidering och kommer under 2020 att bestå av en längre kurs i grundläggande psykiatri och omvårdnad vid psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar) och 5 kortare fördjupningskurser kring psykossjukdomar, beroendetillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, depression och bipolärsjukdom samt barn och ungdomar. Kurserna vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning som arbetar i psykiatrisk heldygnsvård.

Kursutbud 2020

Vår 2020:

  • Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykossjukdomar (3 dagar)
  • Fördjupningskurs för heldygnsvården - beroendetillstånd (2 dagar)

Höst 2020:

  • Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar)
  • Fördjupningskurs för heldygnsvården - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)

Kursutbud 2021

Vår 2021:

  • Fördjupningskurs - barn och ungdomar i psykiatrisk heldygnsvård (2 dag).
  • Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom (2 dag)

Välkommen att höra av dig med frågor!
Danielle Talaee Mofrad, danielle.talaee.mofrad@ki.se