Modulkurser i grundläggande psykiatri – För personal inom heldygnsvården

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser inom grundläggande psykiatri för skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatri. Syftet är att utbilda och stödja personal som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Kurserna består av en till tio heldagar med föreläsningar och seminarier och berör bipolära syndrom, beroende, psykoser, personlighetsstörningar, självdestruktiva beteenden och neuropsykiatriska funktionshinder.

Kurser
Psykiatri Delkurs 1 - Bipolära syndrom respektive beroende 

Psykiatri Delkurs 2 – Psykoser 

Psykiatri Delkurs 3 - Personlighetssyndrom och självdestruktiva beteenden 

Psykiatri Delkurs 4 - Neuropsykiatriska funktionshinder

Välkommen att höra av dig med frågor!
Danielle Talaee Mofrad, danielle.talaee.mofrad@ki.se