Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad för personal i heldygnsvården

Med syfte att höja kvaliteten i den psykiatriska heldygnsvården i region Stockholm, genom ökad kunskap i grundläggande psykiatri och förbättrade färdigheter i omvårdnad hos personal, erbjuder CPF Utveckling & implementering kurser årligen.

Kurserna kommer under 2020 att bestå av en längre kurs i grundläggande psykiatri och omvårdnad vid psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar) och 5 kortare fördjupningskurser kring psykossjukdomar, beroendetillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, depression och bipolärsjukdom samt barn och ungdomar. Kurserna vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning som arbetar i psykiatrisk heldygnsvård.

Kursutbud 2020

Höst 2020:

Kursadministratör för samtliga kurser: Danielle Talaee Mofrad, danielle.talaee.mofrad@ki.se 

 

Kursutbud 2021

Vår 2021:

  • Fördjupningskurs - barn och ungdomar i psykiatrisk heldygnsvård (2 dag).
  • Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom (2 dag)


Kursadministratör för samtliga kurser: Danielle Talaee Mofrad, danielle.talaee.mofrad@ki.se 

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.