Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad för personal i heldygnsvården

Med syfte att höja kvaliteten i den psykiatriska heldygnsvården i region Stockholm, genom ökad kunskap i grundläggande psykiatri och förbättrade färdigheter i omvårdnad hos personal, erbjuder CPF Utveckling & implementering kurser årligen.

Kursutbud 2021

Vår 2021:


Utbildningsadministratör för samtliga kurser: 

Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se 

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.