CPFs kurser för ST-stöd

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för ST-läkare i Region Stockholm. Kurserna samordnas för Region Stockholm av studierektorer. 

Kursutbud 2020

Vår 2020:

Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC INSTÄLLD - Ny kursomgång kommer att planeras inom kort. 

Kursen vänder sig till specialister i Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och tilläggsspecialiteter samt ST-läkare i dito som befinner sig i slutfasen av ST. Den svenska specialistläkareutbildningen vilar i hög grad på en fungerande handledning. Handledaren ska vara mentor, advokat mot omvärlden, följa adeptens utveckling men även säkra kvaliteten på utbildningen genom att bedöma att adepten nått målen enligt ST-målbeskrivningen. Kursens syfte är att stärka ens kompetens som huvudhandledare av ST-läkare.

Kursadministratör: Åsa Deemus asa.deemus@sll.se

Höst 2020:

Palliativ medicin 
Kursen vänder sig till ST-läkare inom psykiatri som är verksamma inom VUP och BUP. Kursen är en endagsutbildning och syftar till att ge kunskaper inom palliativ medicin, smärta och smärtbehandling samt kommunikation och brytpunktssamtal.

Kursen ges en gång varje hösttermin. Vartannat år är anmälan öppen för BUP.

För hösten 2020 kommer anmälan att vara öppen för både VUP och BUP på ovanstående länk senare i vår. 

Kursadministratör: Sara Holmqvist sara.holmqvist@sll.se

 

Mer information om kurser inom ST samt kontaktuppgifter hittar du här. 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?

Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.