Kurser för vårdpersonal inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för vårdpersonal i Region Stockholm. 

Utbildningarna syftar till att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. Kurserna utformas av olika arbetsgrupper beroende på kurs vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Kursutbud 2020

Vår 2020:

NECT (Narrative Enhancement - Cognitive Therapy), VT20 INSTÄLLD - Ny kursomgång kommer att planeras inom kort. 

Kursadministratör: Sara Holmqvist, sara.holmqvist@sll.se

Höst 2020:

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården, HT20
Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.