Kurser för vårdpersonal inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för vårdpersonal i Region Stockholm. 

Utbildningarna syftar till att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. 

Kursutbud 2020

Höst 2020:

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården, HT20

Kursen är ett samarbete mellan CPF och Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

NECT - Narrative Enhancement - Cognitive Therapy HT20

Kursadministratör: Sara Holmqvist, sara.holmqvist@sll.se

 

Administration och monitorering av ADHD medicinering HT 20

Kursadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

Praktiskt suicidpreventivt arbete i samverkan HT20

Kursadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

Självmord och självmordsprevention DÅ och NU-HT 20

Kursadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

Litiumhantering för sjuksköterskor HT 20

Kursadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

Kursutbud 2021

Vår 2021:

Farmakologi och Läkemedelshantering - För ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor.

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.