Kurser för vårdpersonal inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för vårdpersonal i Region Stockholm. 

Utbildningarna syftar till att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. 

Urval av kursutbudet

Vård- och stödsamordning (Case managment)

Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin

NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, VT21

NECT Booster HT21

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården, HT21


Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.