Kurser för vårdpersonal inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för vårdpersonal i Region Stockholm. 

Utbildningarna syftar till att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. 

Kursutbud 2021

Vår 2021:

Vård- och stödsamordning (Case managment)

Utbildningsadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

Digital utbildning i juridik för sjuksköterskor i psykiatrin

Utbildningsadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, VT21

Utbildningsadministratör: Sara Holmqvist, sara.holmqvist@sll.se

 

Höst 2021:

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården, HT21

Utbildningsadministratör: Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se 

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.