Avgiftsfinansierade kurser för vårdpersonal inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar och administrerar kurser som är avgiftsfinansierade för anställda inom SLSO – verksamhetsområde Psykiatri (dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri), samt för HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

Kurserna syftar till att vidareutbilda och kompetensutveckla vårdpersonal som ska kunna fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder.

Kursutbud:

 

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s Nyhetsbrev.