Fortbildning för specialistläkare

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen. Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Aktuella och pågående kurser:

Avancerad depressionsbehandling, VT20

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!


Anja Sedman anja.sedman@ki.se

Mattias Olsson mattias.d.olsson@sll.se