Fortbildning för specialistläkare inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen.

Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Kursutbud 2020 

Höst 2020:

Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin, HT20. 

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

Utmaningar i Transkulturell Psykiatri: forskning och kliniska perspektiv HT20.

Kursadministratör: Zandra Petersson, zandra.petersson@ki.se

 

Kursutbud 2021 

Vår 2021:

Våld i vården - Ett ansvar för hälso- och sjukvården VT21

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se 

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.