Fortbildning för specialistläkare inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen.

Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Aktuella och pågående kurser:

Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin, VT20. INSTÄLLD. Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.
Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

Våld i nära relationer - Offer och förövare. Ett ansvar för hälso- och sjukvården, VT20. INSTÄLLD. Kursen är inställd och skjuts fram till vårterminen 2021, anmälda meddelas per e-post.

Våld i nära relationer - I vården. Ett ansvar för hälso- och sjukvården, HT20
Kursadministratör för ovanstående kurser inom "Våld i nära relationer": Åsa Deemus asa.deemus@sll.se

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.