Fortbildning för specialistläkare inom Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen. Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Ett mål med fortbildningen för specialistläkare är att det i förlängningen kan bidra till att avgöra vårdens kvalitet och säkerhet. Kurserna täcker därför in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. En viktig målsättning är att skapa en god och stimulerande lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke och kunskapsöverföring. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Kursutbud:

Våld i vården- Ett ansvar för hälso- och sjukvården

Aktuell kunskap om förekomst av våld vid psykisk ohälsa, enkel riskbedömning samt ge exempel på drivkrafter och mekanismer som kan leda till våld.

Life span- den komplexa patienten tema beroende

Kursen är skräddarsydd för specialistläkare inom BUP och vuxenpsykiatri, med syftet att diskutera hur olika patienters symptom uttrycks genom livet och hur vi tar hand om dem inom psykiatrin.


Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.