Pedagogiska workshops och webinarier om digitalt lärande

- en servicefunktion till våra kursansvariga och lärare. Nu är höstens anmälan till dessa satsningar öppen!

Denna höst erbjuder Fortbildningen vid CPF två separata satsningar på pedagogik. Detta är en servicefunktion till er som kursgivare och lärare, för att ni med enkla knep och metoder – förankrade i dagsaktuell pedagogisk forskning ska kunna vidareutveckla ert undervisningsmaterial.

Den första satsningen är en workshop uppdelat i två delar (tisdag 24/11) som ges i samarbete med forskare vid LIME. Här diskuterar vi dels centrala pedagogiska begrepp och sedan hur man kan utveckla sitt föreläsningsmaterial genom strukturella, visuella och språkliga knep.

Den andra satsningen är en webinarieserie om digital undervisning som ges i fyra delar. Det bygger på interaktion och diskussion kring deltagarnas egna erfarenheter för planering, genomförande och utvärdering av distansundervisning.

För mer info kontakta Lina Öhman, lina.ohman@ki.se.

Varmt välkomna!