Medarbetare Modulstöd

Enhetschef på Modulstöd

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Modulstöd

Vi arbetar också inom Modulstöd

Alexander Rozental

Fil.dr
Leg. psykolog
Postdoktor

Hannah Asad Aldorsson

Verksamhetsutvecklare

Jonas Pils

Verksamhetsutvecklare

Maria Smitmanis Lyle

Verksamhetsutvecklare

Sophie Vrang

Verksamhetsutvecklare