Skriv ut den här sidan

Leg. Psykolog eller Leg. Sjuksköterska till Centrum för psykiatriforskning enhet Modulstöd

Centrum för psykiatriforskning (CPF) är en samverkansorganisation mellan Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). CPF har i uppgift att driva och utveckla forskning, undervisning och utveckling inom klinisk psykiatri i Stockholms län. Vi är idag c:a 300 medarbetare fördelat på SLSO och KI.

Modulstöd är en enhet på CPF inom sektionen Vårdutveckling som stödjer utveckling, implementering och utvärdering av olika arbetssätt på psykiatriska enheter i Stockholms läns landsting och upphandlade enheter. Dessa arbetssätt, även kallat moduler, innefattar för närvarande: Frigör tid till vård, Lugna rummet och Självvald inläggning.

Modulstöd söker nu en Leg. Psykolog alternativt Leg. sjuksköterska med huvudsaklig uppgift att utvärdera modulen Självvald inläggning, framförallt dess effekt på vårddygn, tvångsåtgärder och självskattat mående. Självvald inläggning har funnits tillgängligt för patienter med psykossjukdomar sedan 2014 och tillämpas idag vid åtta enheter i Stockholms läns landsting. Patienter som uppfyller kriterierna för inklusion skriver på ett kontrakt om att kunna lägga in sig själva i heldygnsvården vid behov, istället för att som tidigare läggas in av medicinsk personal. Syftet med arbetssättet är att stärka patienters autonomi och självbestämmande i vårdprocessen, liksom att potentiellt minska deras vårdkonsumtion. 

Tjänsten som Leg. Psykolog alternativt Leg. sjuksköterska är forskningsinriktad och om beviljad ansökan kan det finnas möjlighet till doktorandstudier i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet.

Arbetsuppgifter

 - Medverka och underlätta implementeringen av Självvald inläggning vid respektive enhet tillsammans med övriga medarbetare i modulen. 

- Intervjua ett urval av den personal som arbetar med Självvald inläggning. 

- Intervjua ett urval av de patienter som har egen erfarenhet av att använda sig av Självvald inläggning. 

- Samordna datainsamlingen från respektive enhet som ingår i modulen Självvald inläggning och ansvariga vid Stockholms läns landsting. 

- Samordna inhämtningen av samtyckesblanketter och självskattningsformulär. 

- Genomföra statistiska analyser av insamlad data. 

- Författa tillägg till etikansökan hos Etikprövningsnämnden. 

Anställningsform

Visstidsanställning 100% under 1 år med chans till tillsvidareanställning.

Kvalifikationer

- Legitimation som psykolog. 

 Eller  

 - Legitimation som sjuksköterska. Om du som söker är sjuksköterska behöver du även uppfylla följande kriterier:  

• Avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master) 

• 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands 

• Motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet 

Meriterande

- Tidigare dokumenterad erfarenhet av att arbeta med patienter med psykossjukdomar. 

- Tidigare dokumenterad erfarenhet av att arbeta i psykiatri och heldygnsvård. 

- Tidigare dokumenterad erfarenhet av klinisk forskning, exempelvis att ha varit delaktig i forskningsprojekt, författandet av vetenskapliga artiklar och etikansökningar. 

- Tidigare erfarenhet av arbete med psykiatriskt omhändertagande. 

- Intresse för doktorandstudier. 

- Påvisad forskningsaktivitet. 

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där social kompetens, förmåga till att individuellt driva projekt, samarbetsförmåga och initiativförmåga är viktiga komponenter.  

Tillträdelsedatum

Enligt överenskommelse 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2018-12-10 .

Ansök genom att klicka här.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system (ansökningar per brev eller e-post beaktas inte). 

Vid frågor om tjänsten, kontakta:

Alexander Rozental, Ansvarig forskare 

073-693 79 48, alexander.rozental@ki.se 

Sigrid Salomonsson, Enhetschef Modulstöd  

072-202 59 47, sigrid.salomonsson@sll.se 

Tobias Lundgren, Sektionschef vårdutveckling CPF 

070-612 45 55, tobias.lundgren@ki.se