Kontakta CPF Stab

Verksamhetschef

Nitya Jayaram Lindström

Verksamhetschef

Vi arbetar också i staben

Anneli Mansén

Controller
Ekonomihandläggare

Camilla Hellspong

Forskningssamordnare

Fredrik Undseth

Teknisk Vaktmästare

Helena Fatouros Bergman

Sektionschef för Fortbildning och extern utbildningssamverkan

Isabelle Sundin

HR-konsult

Lena Melander

Biträdande verksamhetschef

Mattias Tuvelid

Controller
Ekonomihandläggare

Ola Røren

Kommunikationsansvarig

Sofia Sjögren

Receptionist
Administratör

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
PhD