Skriv ut den här sidan

Fortbildning för specialistläkare

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen. Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen. Kurserna täcker in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Aktuella kurser:
Bakjoursskola med juridik

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring kommande kurser!
Anja Sedman anja.sedman@ki.se

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring Fortbildning för specialistläkare? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.